UYGULANAN TESTLER

by admin

Wisc IV

Yaş grubu: 6 – 16 yaş

Zekâ testidir. Çocuğun Sözel kavrama, Algısal akıl yürütme, Çalışma belleği, İşlem hızı becerilerini ölçer.

Testin süresi testi alana göre değişmekle birlikte ortalama 1 -2 saat arası sürmektedir. Çocukların testi öğleden evvel, zihninin yorulmadığı saatlerde alması tercih edilir. Çocuğun test gününden önceki gece dinlenmiş olması, teste yemek ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermiş olarak gelmesi daha sağlıklı olacaktır.

Testin sonuçları ortalama 1 hafta sonra çıkar ve talep eden uzmana iletilir. Aileye çocuğun test sonuçları ile ilgili bilgi veriliyor olup iq skorları verilmemektedir.

Moxo Dikkat Testi

Yaş grubu: 6 – 65 yaş

Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

Rorschach

Yaş grubu: 7 – 70 yaş

Test 10 adet karttan oluşmaktadır.

Bireyin kişiliğinin alt yapısı, dünyaya katılma ve organize etmede süregiden yollar, duygulanım, ben ve öteki deneyimi ruhsal yapılanmaları, düşünce sistemleri, savunma mekanizmaları ve aynı zamanda bu yapının altında yatan kişilik dinamikleri hakkında çıkarım yapılabilmektedir.

Çocuk Algılama Testi (CAT)

Yaş grubu: 3 – 10 yaş

C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak, anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Tematik Algı Testi (TAT)

Yaş grubu: 14 – 40 yaş

41 Karttan oluşan bir testtir. Resimler uyarıcı olarak kişide düşünmeyi canlandırabileceği kişiler arası ilişkileri kendine özgü biçimde alabileceği içerikte hazırlanmıştır. Resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. T.A.T. çocuklar, gençler ve yetişkinlerin komplekslerini, heyecanlarını, duygularını ve önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır. Yetişkinler ve gençler olarak ikiye ayrılır.

Denver II Gelişim Testi

Yaş grubu: 0 – 6 yaş

Çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Küçük çocuklarda yaşamış oldukları gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş değerlendirme çalışmasıdır. Bu testte amacımız çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmektir.

Kişisel-Sosyal: insanlarla iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme

İnce motor-uyumsal: el-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme.
Dil: işitme, anlama, dili kullanma.
Kaba motor: oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneği

MMPI

Yaş grubu: 16 ve üzeri

MMPI Testi 16 yaş ve üzerindeki kişilere kişilik değerlendirilmesi için uygulanan 566 soruluk, objektif bir testtir. Kişilik yapılanmasını belirlemek ve varsa ruhsal rahatsızlıkları teşhis etmek, ayrıcı tanı koyabilmek ve bu tespitlere göre psikolojik danışmanlık sürecini planlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği

Yaş grubu: 3 – 23 yaş

Otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

Ölçek aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir:

1) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama

2) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama

3) Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme

4) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme

5) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme

6) Bilimsel araştırmalar için veri toplama

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Yaş grubu: 0 – 6 yaş

Ççocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.  Ebeveyn ya da bakımverenle görüşülerek çocuk hakkında bilgi alınır.

4 beceri alanı ve genel gelişim değerlendirilir.

Genel Gelişim

  • Dil-bilişsel
  • İnce motor
  • Kaba motor
  • Sosyal beceri-özbakım

Beier Cümle Tamamlama

Yaş grubu: 8 yaş ve üzeri

Birey tanıma tekniklerinden biri olan cümle tamamlama testi, projektif testler arasında yer alır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Yaş grubu: 5 yıl 6 ay – 10 yıl 11 ay

Görsel motor işlevini görmek için kullanılır.  Hem yetişkinlerde hem çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında kişilik sapmalarını bulmaya yarar.

Benton - Görsel Bellek Testi

Yaş grubu: 8 yaş ve üzeri

Görsel Hafızayı, mekânsal belleği ölçen bir testtir. Şekilleri ayırt etme, görsel taklit, görsel belleğe dayalı çizim gibi becerilere dayalıdır.

Burdon - Dikkat Testi

Yaş grubu: 10 – 20 yaş

Dikkat gücünü ölçer

Catell Zeka Testi

Yaş grubu: 2a (7.6 ay- 14 yaş) 3a (yetişkin)

Zekâ ölçer.

Çocuk Anksiyete ve Depresyon Ölçeği

Yaş grubu: 8 – 17 yaş

Çocuklarda depresyon ve anksiyeteyi ölçen, bir ebeveyn bir çocuk formu bulunan ölçektir.

D2 - Dikkat Testi

Yaş grubu: 9 – 60 yaş

Kişinin psiko-motor hızını, seçici dikkati, dikkat tipini ölçmek, zihin engelliler ve öğrenme güçlüğü çeken kişilerin tespiti için uygulanır.

Frankfurter - Dikkat Testi

Yaş grubu: 5 – 6 yaş

Kısa süreli konsantrasyonu ölçer.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Yaş grubu: 4 – 8 yaş

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yarayan algı testidir.

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Yaş grubu: 3 – 11 yaş

Çocuğun; dikkat, görsel algı ve görsel hafıza, görsel motor, ince motor becerileri hakkında bilgi verir.

Good Enoughh Harris Bir İnsan Çiz Testi

Yaş grubu: 3- 15 yaş

IQ seviyesini ölçer.

Kelime Söyleyiş Testi

Yaş grubu: 3,5 ve üzeri

Artikülasyon (konuşma seslerini çıkarma) bozukluğu seviyesini ölçer.

Porteus Labirentleri – Zekâ Testi

Yaş grubu: 4 – 17 yaş

Planlama yeteneğini ölçer.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Yaş grubu: 2,5 -18 yaş

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanmaktadır.

SCL90 (Symptom Check List)

Yaş grubu: 17 yaş ve üzeri

Kişide var olabilecek psikolojik belirtileri ve bu belirtilerin düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme aracıdır. Kendini değerlendirmek için de kullanılan bir test türüdür.

Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri

Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmek ya da derslerinde başarısızlık yaşayan ve zor öğrenen bir öğrencinin durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Yaş grubu: 5 yaş 6 ay- 6 yaş

Çocuğun okula fizyolojik, zihinsel çevresel ve duygusal yönden olgunluk seviyesini ölçer.

0553 126 25 01