Uyku Problemleri

by

Uykusuzluk (Insomnia): Çocuğun fiziksel ya da psikolojik sorunlar dolayısıyla uyku problemleri yaşaması halidir. Zaman zaman hormonal denge bozuklukları, aşırı enerjik olma (DEHB) ve çeşitli kaygılar çocukluk döneminde uykusuzluk sebeplerinden biridir. ​

Kabus (nightmare): Sabaha doğru uykunun yüzeysel olduğu dönemde görülür. 4 – 12 yaş arasındaki çocuklarda daha sıktır. Genel anlamda gözlemlenen ve tecrübe edilen yaşam olaylarına yönelik korku öğesi yüksek rüyalar olarak da yorumlanabilir. ​

Gece Terörörü (night terror): Rem uykusunun son evresinde çocuğun gözleri açık fakat etrafındakileri net olarak göremediği daha çok halüsinatif öğelere yönelik tepkiler sergileyerek çeşitli hezeyanlar sergilediği süreçtir.

 

0553 126 25 01