Bipolar Bozukluk

by

BİPOLAR BOZUKLUK

Bipolar bozukluk mani, hipomani ve depresif epizodlarca karakterize edilmiş bir ruh sağlığı problemidir. Bipolar hastalarının %20 si ilk ataklarını ergenlik döneminde yaşarlar ve bu da genelde 15-19 yaş aralığına denk gelmektedir. Genel olarak mental yeterlilikleri yüksek olan bipolar hastaları kriz dönemlerinde sıklıkla intihara kalkışabilirler.

Yetişkinlerin aksine ergenlik dönemindeki bipolar bozuklukta mani nöbetlerinden çok karma epizotlara ait nöbetler göze çarpar ve sürekli bir sinirlilik ve öfke hali hakimdir.

Bipolar I: En az bir manik, hipomanik ya da karma epizodun (mani + majör depresyon) görüldüğü tür olarak tanımlanabilir. Halk arasında bilinen adıyla manik depresyon olarak da tanımlanabilir.

Bipolar II: Birden fazla majör depresyon ve hipomani epizodu birlikte görülürken, sadece manik ya da karma epizod (mani + majör depresyon) söz konusu değildir. Ergenlik döneminde sıklıkla karşılaşılan bu formudur.

Manik Epizod

Dışarıdan bakılına kolayca anlaşılabilen kendisine ya da başkalarına zarar verme riski ve mutlaka hastane öyküsü bulunan ya da hastaneye yatması gerekecek şiddette, olağan dışı, sürekli taşkın, aşırı hareketli ve enerjik, kendini dev aynasında görürcesine her şeyi yapabileceği inancına sahip olma ve bu güven dolayısıyla yapabileceğinden büyük işlere kalkışma eğilimi olma durumu olarak tanımlanabilir.

Az uyku, aşırı konuşma, aşırı özgüven, kolay dağılan dikkat, kötü sonuçları olabilecek etkinliklerden zevk alma, amacını aşan yoğunlukta davranış sergilemesi belirtiler arasındadır.

HipoManik Epizod

Manik epizottaki tüm semptomlar sadece atak döneminde sergilenir. Atak döneminin dışında belirtileri gözlemlemek mümkün olmaz. Atak mesleki işlevsellikte ya da çevreyle ilişkilerde belirli bir bozulmaya sebep olacak kadar şiddetli değildir.

Hastane yatışı gerekmez, psikotik özellikleri yoktur. Kısacası manik epizottaki tüm semptomların daha hafif ve sadece atak dönemine özgü sergilenmesi durumu olarak da nitelendirilebilir.

 

Karma Epizod

Burada manik epizotta beklenen semptomlar ile majör depresif bozukluk için beklenen semptomların dönüşümlü olarak sergilenmesi söz konusudur. Tüm bu belirtilerin 1 hafta sürmesi gerekir. Bu 1 haftalık süreçte bazen mani bazen de depresif özellikler ön plana çıkabilir. Tüm gereklilikler birebir manik epizodla uyumlu olup DSM V de yer aldığı şekli ile değerlendirilir.

0553 126 25 01