Anksiyete Bozuklukları

by

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

Zihnimiz sorunlar ve tehlikeler karşısında bizi uyaracak erken uyarı sistemine sahiptir

Bu sistem geçmişte yaşamda kalabilmek için fiziksel tehlikelere karşı kullanılırken, günümüzde zihnimizdeki olumsuz bir düşünce ile bile tetiklenebilmektedir.

Çocuk ve ergenlerin %15-30’unun yaşamlarının herhangi bir döneminde anksiyete bozukluğu tanı kriterlerini karşıladığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da benzer şekilde anksiyete bozukluğu yaygınlığı %14.5 olarak bulunmuştur. Çocukların yaşla birlikte bilişsel işlevlerinin gelişmesi, muhtemel tehlikelerin varlığını ve sonuçlarını anlayabilme kapasitesinin artmasına neden olur. Muhtemelen bu sebeple 13-18 yaş grubunda yapılan çalışmalarda anksiyete bozukluğu görülme sıklığının %30’lara kadar çıktığı gösterilmiştir. Anksiyete bozukluklarının alt tipleri göz önüne alınarak yapılan çalışmalarda ise her bir anksiyete bozukluğu için farklı görülme sıklıkları tespit edilmiştir.

Korku

İyi tanımlanmış tehdit

Stres/Tehlike/ Tehdit durumunda yaşanan ve ruhsal deneyim

O anda sözkonusu olan olaya özgündür

Yaşam için temel savunma tepkilerini düzenleyen oss ile ilişkilidir

Savaş/ Kaç tepkisiyle sonuçlanır

Kaygı

Bilinmeyen ya da hastalıklı şekilde tanımlanmış tehdit

Olası bir tehdit beklentisinin bireyde yarattığı “kontrol edilemezlik” duygusu

Gelecek yönelimlidir

Gerilimin bedensel belirtilerini taşır

Belirgin olumsuz duygulanımla karakterizedir

Anksiyete bozuklukları 7 alt gruba ayrılmıştır.

–  Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu (AAB)

–  Selektif Mutizm

–  Özgül Fobi

–  Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB)

–  Panik Bozukluğu (PB)

–  Agorafobi

–  Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)

0553 126 25 01