DANIŞMANLIK ALANLARI

by

Anksiyete Bozuklukları

anksiyete

Zihnimiz sorunlar ve tehlikeler karşısında bizi uyaracak erken uyarı sistemine sahiptir. Bu sistem geçmişte yaşamda kalabilmek için fiziksel tehlikelere karşı kullanılırken, günümüzde zihnimizdeki olumsuz bir düşünce ile bile tetiklenebilmektedir.

Bipolar Bozukluk

bipolar

Bipolar bozukluk mani, hipomani ve depresif epizodlarca karakterize edilmiş bir ruh sağlığı problemidir. Bipolar hastalarının %20 si ilk ataklarını ergenlik döneminde yaşarlar ve bu da genelde 15-19 yaş aralığına denk gelmektedir. Genel olarak mental yeterlilikleri yüksek olan bipolar hastaları kriz dönemlerinde sıklıkla intihara kalkışabilirler.

Davranış Bozuklukları

davranis-bozukluklari

Çocukluk döneminde ilk çıkışlarını yaparak zaman zaman ergenlik hatta yetişkinlik dönemlerine dek süregelen davranış bozuklukları, çeşitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı iç çatışmaların davranışlarına aktarılması olarak tanımlanabilir. ​

Depresyon

depresyon

Depresyonun sözlük anlamı; vurdumduymazlık, hüzün, keder ve ümitsizlik hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Depresyonu tanımlama ve sınıflandırma çabaları eski çağlara adar uzansa da günümüzde çocuk ve yetişkin depresyonunu birbirinden ayırma ve sınıflandırma açısından hala çeşitli tartışmalar sürmektedir. ​

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

dikkat-eksikligi-hiperaktivite

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, genellikle bireyde aşırı hareketlilik, dikkat konusundaki eksiklikler ve dürtüsel davranışlar ile kendini gösterir. Toplum içinde yaygın olarak “yerinde duramayan, yaramaz” gibi anlamlarla kullanılsa da bireyden bireye bu tip durumların görülme şekli ve derecesi değişmektedir.

Enürezis ve Enkoprezis

enurezis-ve-enkoprezis

Enürezis Genel anlamda dışkıyı tutamama ya da bilinçli olarak tuvalet harici sosyal ortamlarda dışkı bırakma ile karakterize bir durumdur. Bir çocuğun 2 yaş itibari ile dışkı kontrolüne başlaması beklenir. 3 yaşından sonra devam eden kontrolsüzlük ise uzman eşliğinde takip edilmelidir. ​

Obezite

obezite

Obezite, aşırı vücut yağlanması ile karakterize bir hastalıktır. Son yıllarda çocuk ve ergenlerde obezite oranında artış göstermektedir. Günümüzde büyük bir halk sağlığı sorunu haline gelen obezitenin, çocukluk döneminden itibaren kontrol altına alınması gerekmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

obsesif-kompulsif

Takıntılı düşüncelerin günlük hayatı, hatta yaşamsal aktiviteleri etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan ruhsal bir hastalıktır. Takıntılı düşünce ve dürtüler anlamına gelen obsesyon ile yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar anlamına gelen kompulsiyon davranışları bir araya gelerek hastalığı oluşturur.

Tik Bozuklukları

tik-bozukluklari

Tik bozuklukları iyi seyirli, dönem dönem artıp azalabilen, çoğunlukla çocuklukta görülen nörogelişimsel bozukluklardır.

Uyku Problemleri

uyku-bozukluklari

Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez özelliklerinden birisi şüphesiz kaliteli ve yeterli uykudur. Günlük yaşamın verimli bir şekilde geçirilebilmesi için yeterli uzunlukta, kaliteli derinlikte ve konforlu bir uyku alışkanlığının kazanılmasına ihtiyaç vardır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

travma-sonrasi-stres-bozuklugu

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) travmatik yaşam olaylarına maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan ve bir aydan uzun süren özgül birtakım semptomların gelişmesiyle kendini gösteren bir ruhsal bozukluktur.

Yeme Bozuklukları

yeme-bozukluklari

En az 1 ay süreyle, sürekli olarak, besleyici değeri olmayan, besin değeri olmayan maddeleri yeme. Besleyici değeri olmayan, besin olmayan maddeleri yeme tutumu, kişinin gelişimsel düzeyi ile uyumlu değildir.

0553 126 25 01