PSİKOTERAPİ NEDİR?

by admin

Psikolojik nedenlerle ortaya çıkmış, kişiyi rahatsız eden duygu, düşünce ve davranışları, psikolojik yöntemler kullanarak değiştirme ya da kabule yönelik girişimlerdir.

Psikoterapiler,

 • Psikoloji ilkelerine dayalı olan,
 • Bir terapist ile psikolojik bir sorunu, bozukluğu ve yakınması olan danışan arasında gerçekleşen,
 • Danışanın sorununa çare bulmayı amaçlayan,
 • Danışana soruna göre düzenlenen ve uyarlanan,
 • Ağırlıklı olarak karşılıklı bir ilişki içinde yapılan müdahalelerdir.

Terapilerin Ortak Amaçları

Olgunluk, yeterlilik ve kendini gerçekleştirme yönünde bir kişilik gelişimini sağlamak…

Bunun ölçütleri ise,

 • artan bir içgörü,
 • kişiyi yetersiz kılan çatışmaların çözümlenmesi,
 • giderek kendini kabullenme,
 • sorunlarla başa çıkmak için daha verimli tekniklerin öğrenilmesi,
 • benlik yapısının yeterlilik ve güven boyutlarında güçlendirilmesidir.

Terapilerin Ortak Noktaları

Yaklaşımlardaki tüm farklılıklara karşın tüm psikoterapi uygulamalarında;

 • Duygusal yükü olan güvenli bir ilişki,
 • Hasta ve terapist tarafından kabul edilmiş bir tedavi anlayışı,
 • Kişiye bazı yeni bilgilerin sağlanması ve başarı deneyimlerinin ortaya çıkmasının sağlanması,
 • Bireyde duygusal uyarılma durumunun oluşturulması gibi ortak noktalar söz konusudur.
0553 126 25 01