BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

by admin

Duygu düşünce ve davranışların birbiriyle ilişki içerisinde olduğunu, düşünce ve davranışlardaki değişikliğin duyguları da etkileyeceğini ileri süren bir psikolojik tedavi modelidir.

Biliş kişinin düşünceleri, algıları, geçmiş anıları, değerlendirme ve yorumlama biçimleri, örtülü inançları, şemaları, tutumları, değerleri, beklentileri ve zihinsel imgeleri gibi pek çok yapı ya da karmaşık sistemi anlatmak için kullanılan genel bir sözcüktür.

0553 126 25 01