ÖZGEÇMİŞ ve EĞİTİMLER

by admin

KLİNİK PSİKOLOG ELVAN ŞAHİN

Elvan ŞAHİN; Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. Şu an Üsküdar Üniversitesi’nde Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programında eğitimine devam etmektedir.

Fenerbahçe Kolejinde 13 yıl çalıştıktan sonra 3 sene Medicana Hastanesinde çalışmış, şu an Ankara’da kendi ofisinde çalışmaktadır.

 

Üye Olduğu Dernekler ve Kulüpler

Türk Psikologlar Derneği
EMDR Türkiye Derneği

SOSYAL MEDYA

TEST EĞİTİMLERİ

• Psikanalitik Psikopatoloji Ve Projektif Testlere Giriş Seminerleri – Rorschach Ve Projektif Testler Derneği
• Rorschach ve TAT Yetişkin – Tevfika İKİZ
• Rorschach ve TAT Ergen– Bengi Pirim Düşgör
• CAT Çocuk Algı Testi
• Wisc IV Çocuklar için Zekâ Ölçeği – Türk Psikologlar Derneği
• Denver II Gelişim Testi -Türk Psikologlar Derneği
• Moxo – Dikkat Testi
• MMPI – Türk Psikologlar Derneği
• Otizm Tarama Ölçeği

Objektif Çocuk Testleri – Kim Psikoloji

• Bender Gestalt – Görsel Motor Algılama
• Benton – Görsel Bellek Testi
• Burdon – Dikkat Testi
• D2 – Dikkat Testi
• Frankfurter – Dikkat Testi
• Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
• Catell 2-A – Zeka Testi
• Catell 3-A – Zeka Testi
• Gessel Gelişim Figürleri Testi
• Good Enoughh Harris Bir İnsan Çiz Testi
• Kelime Söyleyiş Testi
• Porteus Labirentleri – Zeka Testi
• Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

EĞİTİMLERİM

• Pedagojik Formasyon – Marmara Üniversitesi
• Aile Danışmanlığı – Üsküdar Üniversitesi

• Dinamik Psikoterapi – Doğan ŞAHİN
• Dinamik Yönelimli Cinsel Terapi- Doğan ŞAHİN
• Bilişsel Davranışçı Terapi (Çocuk Ergen) – Vahdet Görmez
• Bilişsel Davranışçı Terapi (Yetişkin) – Hakan Türkçapar
• Bilişsel Davranışçı Terapi İleri Kuramsal – Hakan Türkçapar
• Şema Terapi (Çocuk – Ergen)  – Dr. Christof LOOSE
• Şema Terapi (Yetişkin) – Alp KARAOSMANOĞLU
• Cinsel Terapi – Cised Cem KEÇE
• Çözüm Odaklı Danışmanlık – Nevin DÖLEK

• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi – Reyhana SEEDAT
• Gelişimsel Oyun Terapisi – Reyhana SEEDAT
• Filial Oyun Terapisi – Reyhana SEEDAT
• Deneyimsel Oyun Terapisi I – Nilüfer Devecigil
• Kum Tepsisi Terapisi – Marshall Lyles

• Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi – Mücahit Öztürk
• Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi- Dr. Obengül Ejder – Nişantaşı Üniversitesi
• Yetişkin Psikoterapi Eğitimi – Cised Cem KEÇE

• Travma Odaklı Danışan Öyküsü, EMDR Terapi Planı, Vaka Formülasyonu – Pelin Öztaş
• EMDR I. ve II Düzey Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü – Emre Konuk
• EMDR I. Düzey Çocuk Ergen Eğitimi – Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
• Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmalar ve EMDR – Derya Altınay
• Sınavlara Yönelik Performans Geliştirme Programı- Dr. Olcay Güner
• Somatik Deneyimleme – Dr. Sonia Gomes
• Gebelik ve EMDR – Prof. Dr. Önder Kavakçı
• EMDR ve Stabilizasyon – Ahmet Cemil Ölçer – Nalan Saban

• Gottman Çift Terapisi 1. Düzey – Psikoloji İstanbul
• Çift Terapisinde Psiko-Biyolojik Yaklaşım (PACT)  – Dr. Stan Tatkin
• Aile Evlilik ve Cinsel Terapi – Dr. Obengül Ejder – Nişantaşı Üniversitesi
• Temel Evlilik Terapisi – CİSED Cem KEÇE
• Temel Mindfulness Giriş – Doç. Dr. Bilge UZUN
• Rüya Terapisi – Rüya Enstitüsü Psk.Dan. Ali Rıza Duru
• Rüyalarla Psikoterapi ve Rüya Analizi – CİSED Cem KEÇE
• Transaksiyonel Analiz Eğitimi 101 ve 202 – CİSED Cem KEÇE

• Yeme Bozuklukları I ve II – Dr. Psk. Feyza BAYRAKTAR
• Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Tanı Değerlendirme ve Aile Tabanlı Terapi – Hakan Türkçapar – Hakan Öğütlü

•  Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı – Prof. Dr. Kültegin Ögel
•  Motivasyonel Görüşme – Prof. Dr. Kültegin Ögel
•  Bağımlılık ve Terapisi – Mükerrem GÜVEN
• Bağımlılıkta Şema Terapi Eğitimi- Psikiyatrist Dr. Berna ERMİŞ, Psikiyatrist Dr. Şükran TELCİ

0553 126 25 01